มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

จักรพรรดิฮั่นกวงหลิวซิ่ว

สนาม: Tencent

บทนำ: จึงมีค่า คนรับใช้ นักการเมือง ในระบบราชการ!...

จีฟา

สนาม: China.com

บทนำ: ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที

ผลบอลสด วันลุ้นบาท
a32 | <动态当天时间> | อ่าน(161) | แสดงความคิดเห็น(394)
โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ได้ร่วมเดินทางมาสังเกตการณ์ ซึ่งนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ได้เป็นตัวแทนภาครัฐในการกล่าวขอบคุณผู้นำศาสนา ที่ตื่นตัวเห็นความสำคัญเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเสมอมา และขอให้ทุกคนเก็บรักษาความดีนี้ไว้ เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ปัญหาความรุนแรงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อทุกฝ่ายให้ความสำคัญ【อ่านข้อความเต็ม】
22f | <动态当天时间> | อ่าน(702) | แสดงความคิดเห็น(339)
กฟผยืนยันลาวเบรกสร้างเขื่อนไม่กระทบการใช้ไฟฟ้าของไทย 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:27 น 【อ่านข้อความเต็ม】
xup | <动态当天时间> | อ่าน(449) | แสดงความคิดเห็น(136)
ยาแรงคอร์รัปชันประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว โครงการประมูลงานมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้าน ผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตด้วย เข้มระบบตรวจสอบภายในให้กำหนดบทลงโทษคนโกง ส่วนโครงการตั้งแต่ 1 พันล้านบาทให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม พร้อมให้มีผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบอีกชั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศต่อต้านการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต รวม 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ มีการกำหนดนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครอบคลุม นอกจากนี้ ยังระบุให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ โดยจะต้องห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีการติดสินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดำเนินการใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันนำมาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อนระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้รับทราบต้องกำหนดบทลงโทษคนโกง จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เอกสารแผ่นพับ นอกจากนี้ ต้องกำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้กระทำการทุจริต จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส ของข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หรือพบการกระทำที่ส่อทุจริต กำหนดหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการดำเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา สำหรับประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนดให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท) ออกประกาศกำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำรายงานข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) หมายความว่า ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ คปท การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ต้องเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต เป็นต้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้แจ้งข้อมูลโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการ คปท ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้จัดทำตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมตประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และนายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการ พศ กับพวกทุจริตเงินทอนวัดใน จลำปาง แพร่ และลำพูน ว่า ปปชต้องดำเนินการตามหน้าที่ เพราะข้อกล่าวหาและคดีต่างๆ อยู่ในการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนกำกับดูแล พศ จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก โดยได้มีมาตรการกำหนดรายชื่อวัดมาล่วงหน้าในการของบประมาณ และให้ พศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ) คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ให้ทำงานกันใกล้ชิดมากขึ้น ยึดหลักสุจริต โปร่งใส ซึ่งตนกำชับมาตลอด เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น และถ้าดูผู้กระทำความผิดก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆ แต่คนส่วนใหญ่ของ พศทำงานตามแนวทางที่มีธรรมาภิบาล ถ้าพบอีกก็ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ ด้านนายณพล ใบเงิน ทนายความข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินทอนวัด เปิดเผยภายหลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในการเข้าเยี่ยมนายพนม รวมทั้งข้าราชการระดับสูงที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด เช่น นายชยพล พงษ์สีดา, นายแก้ว ชิดตะขบ, นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตจรี, นายสวัสดิ์ กิตติธีระสิทธิ์ และนางพรเพ็ญ กิติธรางกูร ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่าหลังได้เข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 2 พบว่าทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้บ้างแล้ว โดยทั้งหมดยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ ไม่ได้ทำผิดใดๆ ทุกการกระทำปฏิบัติไปตามหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณให้กับวัดต่างๆ และยืนยันจะต่อสู้คดีต่อไป ทั้งนี้ จากการพูดคุยในเรื่องการต่อสู้คดีวันนี้คงไม่ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่คัดค้านการประกันตัวที่ศาลาอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยจะเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ในวันศุกร์ที่ 10 สคนี้ ที่เป็นวันเดียวกับที่ทั้งหมดจะต้องถูกนำตัวไปยื่นฝากขังในผลัดที่ 2 แต่ก็พบว่ามีบางคน เช่น นายพัฒนาที่อาจไม่พร้อมขอยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากไม่พร้อมเรื่องหลักทรัพย์ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กำหนดไว้ในคดีนี้ที่ 300,000-800,000 บาท ส่วนคนที่พร้อม เช่น นายพนมและนายแก้ว ก็มีความกังวลหากศาลเห็นชอบให้ประกันตัว ก็อาจจะถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีในคดีอื่นต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้นายพนมก็เข้าใจดี เพราะโดนตำรวจแจ้งเอาผิดหลายคดี แม้ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มีพฤติการณ์หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แต่เมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้น ก็ขอพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งทุจริต พม กรณีที่ ปปชชี้มูลความผิดวินัยข้าราชการร้ายแรง กับนายพนม ตนยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้นายพนมรับทราบ และไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ เพราะตนก็ยังไม่เห็นเอกสารใดๆ จาก ปปช ส่วนตัวก็คงจะขอทำหน้าที่ในส่วนคดีที่รับผิดชอบไปก่อน พลออนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีผลสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้องกับทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม ได้ลงนามรับรองมติผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง พม (อกพกระทรวง พม) ที่เห็นชอบผลการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารระดับสูง 26 คน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ซึ่งมีมติไล่ออกขาดจากบำเหน็จบำนาญทั้งหมด 6 คน โดยในจำนวนนี้ มีนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม ที่เสียชีวิตรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีมติปลดออกจากราชการ แต่ยังได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จำนวน 5 คน และกันไว้เป็นพยาน 15 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือกล่าวโทษแจ้งเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันจะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปท) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) เพื่อให้รับทราบเช่นเดียวกัน โดยผู้ถูกกล่าวโทษทั้งหมด หลังจากได้รับหนังสือแจ้งแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน【อ่านข้อความเต็ม】
2nu | <动态当天时间> | อ่าน(914) | แสดงความคิดเห็น(785)
สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ปิดตำนานสวนสัตว์ดุสิตที่ก่อตั้งมา 120 ปี เพื่อย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่คลอง 6 ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ ลดความแออัดของสัตว์จำนวนมาก องค์การสวนสัตว์นัดแถลง 14 สคนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ดุสิตแจ้งว่า ทางสวนสัตว์ดุสิตจะเปิดให้บริการจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อทยอยเคลื่อนย้ายสัตว์ออกไปจัดแสดง ณ สวนสัตว์ต่างๆ ภายใต้การบริหารขององค์การสวนสัตว์ จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ขณะที่สวนสัตว์ดุสิตจะย้ายไปเปิดให้บริการในพื้นที่แห่งใหม่ บริเวณคลอง 6 ตรังสิต อธัญบุรี จปทุมธานี สำหรับพื้นที่แห่งใหม่ดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนชาวไทยและชาวองค์การสวนสัตว์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระราชทานโฉนดที่ดิน จำนวน 300 ไร่ ให้กับองค์การสวนสัตว์ เพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จัดว่ามีขนาดใหญ่กว่าสวนสัตว์ดุสิตเดิมถึง 3 เท่า ทำให้สัตว์มีพื้นที่ที่อยู่อย่างสบาย มีอากาศที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้มีบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาสำรวจข้อมูลในด้านต่างๆ แล้ว เพื่อให้สภาพแวดล้อมสวนสัตว์ใหม่ออกมาอย่างดีที่สุด ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตในช่วงนี้ ทางสวนสัตว์ดุสิตได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการต่างๆ ไว้แล้ว โดยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านด้วยว่า ให้เข้าชมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์จะจัดแถลงข่าวเพื่อเชิญสื่อมวลชนให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคมนี้ สวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม มีเนื้อที่ 118 ไร่ สวนสัตว์ดุสิตอยู่ในอาณาบริเวณของ วังสวนดุสิต มาตั้งแต่ พศ2441 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซื้อสวนและนาในระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงคลองสามเสน ด้านตะวันออกถึงทางรถไฟ ด้วยเงินพระคลังข้างที่ ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยพระราชทานชื่อที่ตำบลนี้ว่า สวนดุสิต (ราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม รศ117) ปัจจุบันเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 18 มีนาคม 2481 เทศบาลนครกรุงเทพขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดัดแปลงบริเวณสวนสัตว์ดุสิตเป็นสวนสาธารณะ เปิดให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโดยมิต้องมีค่าเช่า และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะ และยังพระราชทานลูกหลานกวางดาวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาจากอินโดนีเซีย ที่เมืองบุยเตนซอค (Buitenzurg) เมื่อการเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง พศ2444 (รศ 120) และสัตว์อื่นอีก 2-3 ชนิดจากสวนกวางบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานมาเลี้ยง โอนกิจการสวนสัตว์ดุสิตของเทศบาลนครกรุงเทพ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย มาอยู่กับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พศ2497) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อทรงรับองค์การสวนสัตว์เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงรับองค์การสวนสัตว์เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2506 จากการขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ของพลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการและผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พศ2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ไร่ โดยย้ายไปยังที่ใหม่ เนื่องจากที่เก่านั้นมีพื้นที่คับแคบและไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์และนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน เป็นการปิดตำนานสวนสัตว์แห่งแรกของไทยที่มีอายุถึง 120 ปี【อ่านข้อความเต็ม】
rva | 2021-05-15 | อ่าน(653) | แสดงความคิดเห็น(226)
ทั้งๆที่เรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ตรวจสอบ ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอน แต่คนเหล่านี้กลับไม่อ้างถึง และอาศัยจังหวะสร้างกระแสบิดเบือน ผมเชื่อว่าทางอังกฤษเอง คงสมเพชนักการเมืองประเภทนี้ เพราะถ้าเป็นคดีการเมืองจริง เขาให้สถานะผู้ลี้ภัยการเมืองไปนานแล้ว แต่นี่เขาไม่ให้【อ่านข้อความเต็ม】
x2l | 2021-05-15 | อ่าน(935) | แสดงความคิดเห็น(644)
fla | 2021-05-15 | อ่าน(713) | แสดงความคิดเห็น(326)
เป็นไปได้สูง วิกฤติหมูป่าติดถ้ำ ๑๓ หมูป่า ถึงออกมาได้ แต่โลกอาจจะเห็นในสภาพ หมูยอ 【อ่านข้อความเต็ม】
3cg | 2021-05-15 | อ่าน(165) | แสดงความคิดเห็น(550)
ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที【อ่านข้อความเต็ม】
mw3 | 2021-05-14 | อ่าน(66) | แสดงความคิดเห็น(651)
8 สค61 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องหมอนิ่มนี่คือการพาดหัวข่าวของสื่อมวลชนทั้งสถานีโทรทัศน์บางสถานีและหนังสือพิมพ์บางฉบับคดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง นายจิรศักดิ์ กลิ่นคล้าย ที่เป็นมือปืน ที่ 1 นางสุรางค์ ดวงจินดา มารดานางสาวนิธิวดีหรือหมอนิ่มที่ 2 นางสาวนิธิวดีหรือหมอนิ่ม ภู่เจริญยศ ที่ 3 นายสันติ ทองเสม ที่ 4 และนายธวัชชัย เพชรโชติ ที่ 5 จำเลย ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฯลฯศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดมีนบุรีมีนบุรี พิพากษาให้ประหารชีวิตนางสาวนิธิวดีหรือหมอนิ่ม จำเลยที่ 3 และนายสันติ ทองเสม จำเลยที่ 4 สำหรับนายจิรศักดิ์ กลิ่นคล้าย จำเลยที่ 1 และนายธวัชชัย เพชรโชติ จำเลย ที่ 5 ให้จำคุกตลอดชีวิต ส่วนนางสุรางค์จำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษประหารชีวิตนางสุรางค์ จำเลยที่ 2 แต่คำการให้เป็นประโยชน์แก่การพิจาณาจึงลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกตลอดชีวิต ให้ยกฟ้องนางสาวนิธิวดีหรือหมอนิ่ม จำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคือจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 ให้ลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ใช่เป็นการพิพากษากลับ ถ้าพิพากษากลับต้องพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นทั้งหมดคือ จำเลยที่ 2 ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์ต้องพิพากษาลงโทษ ส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ที่ศาลชั้นพิพากษาลงโทษ ศาลอุทธรณ์ต้องพิพากษายกฟ้องการพาดหัวข่าวสั้นๆ ว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องหมอนิ่ม จึงเป็นการพาดหัวข่าวที่ไม่ถูกต้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และเป็นการทำงานที่ไม่รับผิดชอบของสื่อมวลชนและทำให้ประชนเข้าใจผิดเมื่อสื่อมวลชนพาดหัวข่าวเช่นนี้ นักกฎหมายคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ไม่เคยศึกษากฎหมายและฟังข่าวหรืออ่านข่าวเฉพาะพาดหัวช่าว ก็ถือโอกาสด่าศาลกันสนุกดังที่เคยกระทำอยู่บ่อยๆกรณีที่เกิดขึ้นเช่นนี้เพราะมีสาเหตุมาจากช่วงเกิดเหตุคดีนี้การนำเสนอข่าวของเสนอมวลชนทุกประเภทไม่ได้ทำหน้าเพียงเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ข่าวที่นำเสนอมีลักษณะเป็นการชี้นำให้ประชาชนทั่วไปเชื่อหรือเข้าใจว่าหมอนิ่มเป็นผู้จ้างมือปืนฆ่าผู้ตายเมื่อมารดาหมอนิ่มให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า เป็นผู้ดำเนินการหามือปืนมาฆ่าผู้ตายเพราะสงสารหมอนิ่มที่ถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บหลายครั้งหลายหน สื่อมวลชนก็เสนอข่าวไปในทำนองว่า มารดาหมอนิ่มยอมรับสารภาพเพื่อช่วยเหลือหมอนิ่ม น่าจะไม่เป็นความจริงดังที่ให้การรับสารภาพทั้งๆ ที่คนที่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร มีอยู่เพียง 3 คนเท่านั้น คือมารดาหมอนิ่ม หมอนิ่ม และ นายสันติ จำเลยที่ 4 ที่เป็นคนติดต่อหามือปืนว่า มารดาหมอนิ่มหรือหมอนิ่มเป็นผู้ติดต่อกับจำเลยที่ 4 แต่จำเลยที่ 4 คงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาศาลจึงไม่อาจรู้เรื่องนี้จากจำเลยที่ 4 ได้ นอกจากสามคนนี้น่าจะเชื่อว่าไม่มีใครรู้โดยเฉพาะสื่อมวลชนทั้งหลายที่เสนอข่าวให้ประชาชนเชื่อว่าหมอนิ่มเป็นผู้หามือปืนก็เชื่อว่าไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ปัจจุบันเมื่อมีคดีอาญาที่ร้ายแรงมีโทษสูงเกิดขึ้นและเป็นที่สนใจของประชาชน สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและตุลาการ พิพากษาคดีเรียบร้อยก่อนที่พนักงานสอบสวนจริงๆ จะทำสำนวนสอบสวนเสร็จและมีความเห็นส่งสำนวนไปให้พนักงานอัยการอีกดังนั้นถ้าคดีใดพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่สั่งฟ้องตามที่สื่อมวลชนตัดสินไว้ก่อนแล้ว ก็จะถูกสื่อมวลชนด่าเป็นเบื้องต้น และที่ถูกรางวัลมากกว่าผู้อื่นคือถูกด่าเป็นประจำคือศาลยุติธรรมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๒ บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ หรือผู้พิมพ์โฆษณาซึ่งหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชน ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รู้ถึงซึ่งข้อความหรือการโฆษณาแห่งหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์เช่นว่านั้นหรือไม่ ให้ถือว่าได้กระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างดังจะกล่าวต่อไปนี้(1) ฯลฯ(2) ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ ได้กล่าวหรือแสดงไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในระหว่างการ พิจารณาแห่งคดีไปจนมีคําพิพากษาเป็นท่ีสุด ซึ่งข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือศาลหรือเหนือคู่ความหรือเหนือพยานแห่งคดีซึ่งพอเห็นได้ว่า จะทําให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป เช่นก เป็นการแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดี หรือ ฯลฯกฎหมายมาตรานี้ประกาศใช้มาตั้งแต่ 2477 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 84 ปีแล้ว ในขณะนั้นยังไม่มีสถานีโทรทัศน์ ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ และไม่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่นปัจจุบัน สำนักงานศาลยุติธรรมจึงควรเสนอแก้ไขกฎหมายหมายตรานี้ หรือสนช ดำเนินการแก้ไขก็ได้ โดยให้มีผลครอบคลุมถึงสถานีโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ทุกชนิด และชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วย ทั้งห้ามเสนอข่าวที่บิดเบือนให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงในคดีหรือเป็นการชี้นำให้ประชาชนเข้าผิดในข้อเท็จจริงแห่งคดีในทันทีที่มีคดีเกิดขึ้น ไม่ต้องรอให้คดีมาถึงศาลอย่างที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันรวมทั้งแก้ไขโทษฐานละเมิดอำนาจศาลให้มีอัตราสูงกว่าในปัจจุบันทีมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500 บาท โดยควรแก้ไขทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ เช่น โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นต้นถ้ายังไม่ตัดไฟแต่ต้นลมปล่อยให้สื่อมวลชนทั้งหลายเสนอข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือชี้นำให้ประชาชนเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงแห่งคดี รวมทั้งปล่อยชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายแสดงความคิดเห็นกันอย่างไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆ นานๆ ไปประชาชนก็อาจจะขาดเชื่อมั่นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เมื่อถึงวันนั้นสังคมไทยก็ต้องเกิดกลียุคในสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ใคร่ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่เป็นโฆษกของสำนักงานศาลยุติธรรม อย่างเร็วที่สุด โดยให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีสูงและมีอาวุโสในระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะหรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มาทำหน้าที่คืออาวุโสไม่ต่ำกว่าโฆษกท่านก่อนไม่ใช่ให้ผู้พิพากษาที่อาวุโสน้อยทำงานมาไม่กี่ปียังไม่ได้เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเลยมาเป็นโฆษกซึ่งขาดประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่จะชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และการแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนนั้นต้องกระทำโดยทันทีที่มีการอ่านคำพิพากคดีดังซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนแล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้มีเสนอข่าวกันจนประชาชนเข้าผิดไปแล้ว จึงค่อยออกมาแถลงข่าว【อ่านข้อความเต็ม】
pxj | 2021-05-14 | อ่าน(459) | แสดงความคิดเห็น(404)
กับโอกาสสุดพิเศษที่สุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี เนเจอร์ รีพับบลิค จัดกิจกรรม JOURNEY TO NATURE REPUBLIC WITH EXO IN BANGKOK 2018 พร้อมเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่เอาใจคนรักสุขภาพผิว ก่อนร่วมแจกลายเซ็นให้ผู้โชคดีจาก เนเจอร์ รีพับบลิค ณ ลาน SQUARE D หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 【อ่านข้อความเต็ม】
q1l | 2021-05-14 | อ่าน(703) | แสดงความคิดเห็น(209)
กฟผยืนยันลาวเบรกสร้างเขื่อนไม่กระทบการใช้ไฟฟ้าของไทย 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:27 น 【อ่านข้อความเต็ม】
ldl | 2021-05-14 | อ่าน(129) | แสดงความคิดเห็น(737)
ยาแรงคอร์รัปชันประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว โครงการประมูลงานมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้าน ผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตด้วย เข้มระบบตรวจสอบภายในให้กำหนดบทลงโทษคนโกง ส่วนโครงการตั้งแต่ 1 พันล้านบาทให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม พร้อมให้มีผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบอีกชั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศต่อต้านการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต รวม 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ มีการกำหนดนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครอบคลุม นอกจากนี้ ยังระบุให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ โดยจะต้องห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีการติดสินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดำเนินการใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันนำมาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อนระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้รับทราบต้องกำหนดบทลงโทษคนโกง จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เอกสารแผ่นพับ นอกจากนี้ ต้องกำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้กระทำการทุจริต จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส ของข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หรือพบการกระทำที่ส่อทุจริต กำหนดหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการดำเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา สำหรับประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนดให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท) ออกประกาศกำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำรายงานข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) หมายความว่า ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ คปท การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ต้องเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต เป็นต้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้แจ้งข้อมูลโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการ คปท ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้จัดทำตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมตประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และนายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการ พศ กับพวกทุจริตเงินทอนวัดใน จลำปาง แพร่ และลำพูน ว่า ปปชต้องดำเนินการตามหน้าที่ เพราะข้อกล่าวหาและคดีต่างๆ อยู่ในการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนกำกับดูแล พศ จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก โดยได้มีมาตรการกำหนดรายชื่อวัดมาล่วงหน้าในการของบประมาณ และให้ พศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ) คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ให้ทำงานกันใกล้ชิดมากขึ้น ยึดหลักสุจริต โปร่งใส ซึ่งตนกำชับมาตลอด เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น และถ้าดูผู้กระทำความผิดก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆ แต่คนส่วนใหญ่ของ พศทำงานตามแนวทางที่มีธรรมาภิบาล ถ้าพบอีกก็ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ ด้านนายณพล ใบเงิน ทนายความข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินทอนวัด เปิดเผยภายหลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในการเข้าเยี่ยมนายพนม รวมทั้งข้าราชการระดับสูงที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด เช่น นายชยพล พงษ์สีดา, นายแก้ว ชิดตะขบ, นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตจรี, นายสวัสดิ์ กิตติธีระสิทธิ์ และนางพรเพ็ญ กิติธรางกูร ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่าหลังได้เข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 2 พบว่าทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้บ้างแล้ว โดยทั้งหมดยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ ไม่ได้ทำผิดใดๆ ทุกการกระทำปฏิบัติไปตามหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณให้กับวัดต่างๆ และยืนยันจะต่อสู้คดีต่อไป ทั้งนี้ จากการพูดคุยในเรื่องการต่อสู้คดีวันนี้คงไม่ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่คัดค้านการประกันตัวที่ศาลาอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยจะเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ในวันศุกร์ที่ 10 สคนี้ ที่เป็นวันเดียวกับที่ทั้งหมดจะต้องถูกนำตัวไปยื่นฝากขังในผลัดที่ 2 แต่ก็พบว่ามีบางคน เช่น นายพัฒนาที่อาจไม่พร้อมขอยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากไม่พร้อมเรื่องหลักทรัพย์ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กำหนดไว้ในคดีนี้ที่ 300,000-800,000 บาท ส่วนคนที่พร้อม เช่น นายพนมและนายแก้ว ก็มีความกังวลหากศาลเห็นชอบให้ประกันตัว ก็อาจจะถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีในคดีอื่นต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้นายพนมก็เข้าใจดี เพราะโดนตำรวจแจ้งเอาผิดหลายคดี แม้ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มีพฤติการณ์หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แต่เมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้น ก็ขอพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งทุจริต พม กรณีที่ ปปชชี้มูลความผิดวินัยข้าราชการร้ายแรง กับนายพนม ตนยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้นายพนมรับทราบ และไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ เพราะตนก็ยังไม่เห็นเอกสารใดๆ จาก ปปช ส่วนตัวก็คงจะขอทำหน้าที่ในส่วนคดีที่รับผิดชอบไปก่อน พลออนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีผลสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้องกับทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม ได้ลงนามรับรองมติผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง พม (อกพกระทรวง พม) ที่เห็นชอบผลการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารระดับสูง 26 คน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ซึ่งมีมติไล่ออกขาดจากบำเหน็จบำนาญทั้งหมด 6 คน โดยในจำนวนนี้ มีนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม ที่เสียชีวิตรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีมติปลดออกจากราชการ แต่ยังได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จำนวน 5 คน และกันไว้เป็นพยาน 15 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือกล่าวโทษแจ้งเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันจะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปท) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) เพื่อให้รับทราบเช่นเดียวกัน โดยผู้ถูกกล่าวโทษทั้งหมด หลังจากได้รับหนังสือแจ้งแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน【อ่านข้อความเต็ม】
1zx | 2021-05-13 | อ่าน(900) | แสดงความคิดเห็น(891)
ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Ellery Sedgwick Democracy s real test lies in its respect for minority opinion-ข้อพิสูจน์ที่แท้จริงของประชาธิปไตย อยู่ที่การให้ความเคารพแก่เสียงของคนส่วนน้อย【อ่านข้อความเต็ม】
pbq | 2021-05-13 | อ่าน(563) | แสดงความคิดเห็น(596)
ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-05-16

ฐานทัพเรือ ฟุตบอลการพนัน เกมยิงปลาใหม่การเดิมพัน ตารางคะแนนบอลอิตาลี2021โปรโมชั่น แจ็คพ็อตสล็อตออนไลน์การเดิมพัน วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู ฝเงินฟรี ราคาบอลไหลเงินฟรี ผลบอลสดไทยเมื่อคืนเงินฟรี แทงบอล หวยการเดิมพัน ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี สล็อตเหรียญทอง2021 เล่นฟรี ฟุตบอลดาราช่อง 3 2562 ยิงปลามหาสนุกลุ้นบาท บอลสด ผลบอล ผล บอล สด ฟุตบอล กระปุก2021 เล่นฟรี ฟุตบอลโลก 9 กรกฎาคม2021โปรโมชั่น บางขุนเขียน เอฟซี สูตรรูเล็ต w88รับเงินบาท เกมสล็อตเล่นฟรีบนมือถือ2021 เล่นฟรี สูตร บา คา ร่า 89รับเงินบาท เล่น คา สิ โน ให้ ได้ เงินการพนัน วิธีเข้าเล่นบาคาร่า2021 เล่นฟรี สล็อตแบบ4แถวการเดิมพัน คาสิโนออนไลน์ เงินฟรี เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุดเงินฟรี ตาราง คะแนน บอล หญิง ไทย 20212021 เล่นฟรี แทงบอลออนไลน์ 789 ถ่ายทอด สด บอล โลก วัน นี้ ออนไลน์ วิเคราะห์ บอล 24 4 59เงินฟรี ผลบอลสด บุนเดสลีกา เยอรมัน วันนี้เงินฟรี พรีเมียร์ลีก สเปอร์สการเดิมพัน poker thai style2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 9เงินฟรี sodazaa ดูบอลสดการเดิมพัน บอลสดวันนี้ราคาเงินฟรี แทงบอล หวยการเดิมพัน ตาราง คะแนน ผล บอล สด วัน นี้2021 เล่นฟรี ผลบอลสดgoal 1การเดิมพัน ฟุตบอล 5 คนประเทศไทย พรีเมียร์ลีก ทั้งหมดกี่นัดเงินฟรี Black Jack เกมแบล็คแจ็ครับเงินบาท ฟุตบอลไทย 9 พ.ย2021โปรโมชั่น ผลบอลสด บ้านบอล บอลสด วันนี้ เล่น บอล ทั้ง สอง ฝั่ง ประโยชน์ บาสเกตบอล วิเคราะห์บอล ราคาน้ํา ผลบอลสด 7mการพนัน ดูผลบอลสดย้อนหลัง2021โปรโมชั่น ผล บอล ออนไลน์ ไทยเงินฟรี บอล สด 8888เงินฟรี ผล บอล โลก 2021 ถ่ายทอด สด เปิดโปงบาคาร่า2021 เล่นฟรี แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก2021 เล่นฟรี บอลออนไลน์ สดวันนี้เงินฟรี เล่น คา สิ โน ให้ ได้ เงินการพนัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันนี้ ฟุตบอล อ่านว่า ดู บอล สด ลิเวอร์พูล ส เปอร์การพนัน ฟุตบอลช่อง 3 2562 ย้อนหลัง2021โปรโมชั่น โทษของการพนันการพนัน ฟุตบอล 94ประเทศไทย แทงบอล หวยการเดิมพัน กีฬากอล์ฟจริงๆเเล้วมีกี่หลุมกันเเน่ ดู บอล สด true ไทยพรีเมียร์ ลีก2021 เล่นฟรี ดูบอลออนไลน์ 365เงินฟรี บาคาร่า วิธีเล่นรับเงินบาท วิธี เล่น poker pantipลงทะเบียนฟรี ต กรอบ ฟุตบอล ภาษา อังกฤษ2021 เล่นฟรี วิเคราะห์ผลบอล 888เงินฟรี poker thai style2021 เล่นฟรี สล็อตหม่าเก๊าประเทศไทย บาส ncaa ผลบอลสด12021โปรโมชั่น ฟุตบอล ภาษาอังกิด ดูบอลสดทรูสปอร์ต 22021โปรโมชั่น บอล 2021 สดเงินฟรี ผลบอลสด ผลบอลวันนี้ thscoreการพนัน เกมส์ สล็อต2021 เล่นฟรี โปร โม ชั่ น บอล ออนไลน์การพนัน ฟุตบอลโลกรอบ 4 ทีม สล็อตไทยการเดิมพัน ดู บอล สด คู่ ลิเวอร์พูล วัน นี้ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการพนัน ธ.กรุงเทพ ฟุตบอลทดลองใช้ฟรี คาสิโน พม่า pantipลงทะเบียนฟรี ดูบอลสด ลีกเอิง ฝรั่งเศส2021โปรโมชั่น บอล-ชุด-ทีเด็ด-วัน-นี้เงินฟรี บอล ฮอลแลนด์ สด ดู บอล วัน นี้ ทุก ลีกเงินฟรี ฟุตบอล จุฬา ธรรมศาสตร์ 73ประเทศไทย ดูบอลสด ตอนนี้รับเงินบาท เล่นบอลให้รวยเงินฟรี ล้มโต๊ะ บาสการพนัน ผลบอลสดพร้อมราคาการพนัน บอล สด ย้อน หลังการพนัน สล็อต spin999เงินฟรี ผล บอล สด ลีก ตุรกี วิเคราะห์บอลเคลีกรับเงินบาท โปร โม ชั่ น คา สิ โน ที่ ดี ที่สุดเงินฟรี กีฬากอล์ฟจริงๆเเล้วมีกี่หลุมกันเเน่ วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลูเมื่อวานเงินฟรี โปรแกรม เกม สล็อตรับเงินบาท บอลต่อรองพรุ่งนี้เงินฟรี ผลบอลสด ผลบอลวันนี้ thscoreการพนัน คะแนน บอล สเปนประเทศไทย ฟุตบอล พ.ศรับเงินบาท หมุนสล็อตเริ่มต้นที่ 1 บาทเงินฟรี วิเคราะห์บอล อัลเมเร่ ซิตี้ ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้ายเงินฟรี เทคนิค การ เล่น สล็อต ให้ ได้ โบนัส2021 เล่นฟรี ลิงค์ ดู บอล สด 5 ลิเวอร์พูลรับเงินบาท ดูบอลสด ตราดเอฟซี คาสิโนออนไลน์ เงินฟรี ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน คการพนัน ฟุตบอลไทย 9 พ.ย2021โปรโมชั่น ตารางคะแนนบอลอิตาลี2021โปรโมชั่น บอลสด ผลบอล ผล บอล สด 30 3 61การเดิมพัน พรีเมียร์ลีก 2021 เหลือกี่นัด ฟรีชีปเล่นสล็อตรับเงินบาท สมัคร sbobet โดยตรงเงินฟรี ฟุตบอล 962021โปรโมชั่น ตาราง คะแนน พรีเมียร์ ลีก สเปน2021โปรโมชั่น ฟุตบอล อรับเงินบาท สถิติ พรีเมียร์ ลีก ทั้งหมดเงินฟรี แทงบอล 0.0 คือการพนัน ฟุตบอล ม.รังสิต2021 เล่นฟรี วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู ฝเงินฟรี บอลสด ยู 232021โปรโมชั่น ผลบอลสด ผลบอลวันนี้ thscoreการพนัน เล่นการพนันเสียตลอด2021 เล่นฟรี บอล ฮอลแลนด์ สด ดู บอล สด ภาษา ไทยการพนัน วิเคราะห์บอลวันนี้ บอลเต็ง2021 เล่นฟรี ช่อง 7 ออนไลน์ ฟุตบอล2021 เล่นฟรี วิธี อ่าน วงจร ไพ่ บา คา ร่าประเทศไทย ผล บอล สด 4การพนัน เล่นบอล แล้วเจ็บเข่า ดูบอลสด ลียงลงทะเบียนฟรี ดูบอลสดlive24 facebook ดูบอลสดทุกลีกทุกคู่เงินฟรี เทคนิคการเล่นสล็อตออนไลน์2021 เล่นฟรี วิเคราะห์ ผล บอล ญี่ปุ่นการพนัน ดู-บอล-ออนไลน์-ย้อน-หลัง-เมื่อ-คืนเงินฟรี สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2021โปรโมชั่น แชมป์พรีเมียร์ลีก 20212021โปรโมชั่น พนัน esport2021 เล่นฟรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการพนัน มาเก๊าบาคาร่ารับเงินบาท บอล วัน นี้ ทุก ลีก ทั่ว โลกลงทะเบียนฟรี คา สิ โน 6666เงินฟรี วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียนประเทศไทย ดู บอล สด กาลาตาซาราย ผลบอลสด ผลบอลเมื่อคืนการพนัน ฟุตบอล ญี่ปุ่นรับเงินบาท ฟุตบอล 23 ปีรับเงินบาท ผลบอลสด 7m เมื่อคืนเงินฟรี แทงบอล 3 คู่ ได้เท่าไร บอลสด ยู 232021โปรโมชั่น ฟุตบอล 22 ปี ฟุตบอล ญี่ปุ่นเงินฟรี บอลสด กระชับมิตรรับเงินบาท ดู บอล สด 99เงินฟรี ฟุตบอลโลก อ พรีเมียร์ ลีก 22021โปรโมชั่น เทคนิค การ เล่น สล็อต ให้ ได้ โบนัส2021 เล่นฟรี เล่น บอล ยัง ไง ดู บอล สด คู่ ลิเวอร์พูล วัน นี้ประเทศไทย สล็อตเหรียญทอง2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้าย2021 เล่นฟรี บอล สด ย้อน หลังการพนัน ดู บอล สด ฮ อน ด้า พรีเมียร์ลีก 8 ทีมสุดท้าย เล่นสล็อตผ่านมือถือ 2021 เล่นฟรี บอลสด pptvการพนัน ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ฮเงินฟรี วิเคราะห์ บอล ไทย เจอ ฮ่องกงเงินฟรี ผล บอล โลก 2021 ถ่ายทอด สด ตาราง เเ ข่ ง พรีเมียร์ ลีกประเทศไทย บ่อนในไทยเงินฟรี ฟุตบอล ชการพนัน slotฟรีเครดิตไม่ต้องฝากการเดิมพัน ฟุตบอล ก้อง ห้วยไร่2021 เล่นฟรี Black Jack เกมแบล็คแจ็ครับเงินบาท วิธีเล่นบาสเกตบอล เล่น บอล ใช้ สมอง เกม ยิง ปลา เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2021 เล่นฟรี ผล บอล สด 692021โปรโมชั่น ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกการพนัน การพนันออนไลน์ลุ้นบาท ผลบอลสด 7m เมื่อคืนรับเงินบาท วิเคราะห์บอล 8888การเดิมพัน ผลบอลสด ทีเด็ดบอลชุดการพนัน พนันฟุตบอล ออนไลน์ เทคนิค การ เล่น สล็อต ให้ ได้ โบนัส2021 เล่นฟรี โปรแกรมคำนวณ บาคาร่าฟรีการเดิมพัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันนี้ bugaboo tv 7 สด บอล2021 เล่นฟรี ณภัทร ฟุตบอลเงินฟรี พนันฟุตบอล ออนไลน์ ดูผลบอลสดย้อนหลัง2021โปรโมชั่น พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันนี้ เกมยิงปลาการพนัน ฮิปโป เอฟซี โปลิศ ลาดกระบัง เอฟซี แจ็คพ็อตสล็อตออนไลน์การเดิมพัน ผล บอล สด ลีก ตุรกี บอลสด วันนี้ ลิ้ ง ดู บอล สด บุรีรัมย์2021โปรโมชั่น สล็อต ทดลอง เล่น ฟรี2021 เล่นฟรี บอลออนไลน์เล่นยังไง ธ.กรุงเทพ ฟุตบอลทดลองใช้ฟรี ดู บอล สด กาลาตาซาราย ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกการพนัน ดูบอลสด มัคคาบี้เทลอาวีฟ ลิงค์ ดู บอล สด 5 ลิเวอร์พูลรับเงินบาท เกม ยิง ปลา เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2021 เล่นฟรี ตาราง คะแนน ฟุตบอล ทั่ว โลก2021 เล่นฟรี เกมยิงปลาฟรีเครดิตการเดิมพัน ดูบอลออนไลน์ true sport 22021โปรโมชั่น เทคนิค บา คา ร่า เบื้องต้นรับเงินบาท หน้า เว็บ w882021 เล่นฟรี วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู ฝเงินฟรี วิเคราะห์บอลไทย u23 วันนี้ประเทศไทย วิเคราะห์บอล 96ประเทศไทย วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลคืนนี้แม่นๆเงินฟรี โปรแกรม เกม สล็อตรับเงินบาท คะแนนฟุตบอล icc พรีเมียร์ลีก คะแนน2021โปรโมชั่น สยามสปอร์ต ฟุตบอล ออนไลน์ บอลออนไลน์ สดวันนี้เงินฟรี ผลฟุตบอลไทยลีก ฟุตบอลโลก ค.ศ.2022เงินฟรี เกมสล็อต9992021 เล่นฟรี ผลบอลสด ภาษาไทย thscore ผลบอล สด ภาษาไทยการพนัน ดู บอล สด ฝรั่งเศส vs อุรุกวัย2021โปรโมชั่น ยิงปลามหาสนุกลุ้นบาท ผล-บอล-สด 7m ภาษา-ไทย มีเสียง2021 เล่นฟรี เกม ยิง ปลา เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2021 เล่นฟรี บอลสด นอร์เวย์ วิเคราะห์ บอล สเปน 2เงินฟรี เล่นบอลให้รวยเงินฟรี บอลสดทุกลีก ประเทศไทย วิธี เล่น poker pantipลงทะเบียนฟรี ดูบอลสด มัคคาบี้เทลอาวีฟ ฟุตบอลโลก อ วิเคราะห์ บอล 7การพนัน ผลบอลสดพร้อมราคาการพนัน slot คืออะไรรับเงินบาท ผล บอล ออนไลน์ ไทยเงินฟรี บอล วัน นี้ ถ่ายทอด สด แมนยูเงินฟรี การพนันออนไลน์ลุ้นบาท ดู บอล สด 7m สูตรบาคาร่าป๋าเซียนรับเงินบาท ดู บอล สด ฮ อน ด้า ลิ้ ง บอล สด สล็อต88การพนัน ชุมแพ เอฟซี slot คืออะไรลงทะเบียนฟรี เล่นบอล แล้วเจ็บเข่า หมายเลขเกมสล็อตการเดิมพัน เทศบาลตำบลเกาะขวาง วิเคราะห์ บอล วัน นี้ ตลาด ลูก หนังเงินฟรี ดูบอลสด ลียงลงทะเบียนฟรี ผลบอลสดทุกลีกมีเสียง ดูบอลสดทรูสปอร์ต 22021โปรโมชั่น วิเคราะห์บอล ฮีเรนวีน2021โปรโมชั่น ทีเด็ดบอลวันนี้ฟันธง1คู่2021 เล่นฟรี ผล บอล สด ฟุตบอล กระปุกเติมเงินไทยฟรี สูตรรูเล็ต w88รับเงินบาท ฟุตบอลดิวิชั่น 2การเดิมพัน วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู ฝเงินฟรี บอล มาเลเซีย สดการพนัน เปิดโปงบาคาร่า2021 เล่นฟรี ลิงค์ ดู บอล สด 5 ลิเวอร์พูลรับเงินบาท ผลบอลสด th2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 19 ปี ชิงแชมป์เอเชียรับเงินบาท Black Jack เกมแบล็คแจ็ครับเงินบาท ลิ้ ง บอล สด ตาราง คะแนน พรีเมียร์ ลีก หญิงเงินฟรี เครือข่ายบาคาร่าเงินฟรี slot คืออะไรรับเงินบาท เทคนิค การ เล่น สล็อต ให้ ได้ โบนัส2021 เล่นฟรี ดูบอลสด ทรูสปอร์ต 72021 เล่นฟรี ผลบอลสด 7m เมื่อคืนเงินฟรี ต กรอบ ฟุตบอล ภาษา อังกฤษเงินฟรี ฟุตบอล ข่าว ฟุตบอล วันนี้ ถ่ายทอดสดรับเงินบาท เทศบาลตำบลเกาะขวาง ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้าย2021 เล่นฟรี ดู บอล สด กาลาตาซาราย วิเคราะห์บอล อัลเมเร่ ซิตี้ ฟุตบอล ธรรมศาสตร์ จุฬารับเงินบาท บอลสด 365 ไทย ดู บอล สด บางกอก ก ล๊า ส บุรีรัมย์ ดูบอลสดผ่านยูทูปทุกลีกการพนัน วิเคราะห์บอล ฟลาเมงโก วันนี้ พรีเมียร์ ลีก 22021โปรโมชั่น ถ่ายทอดสด ฟุตบอล ออนไลน์2021โปรโมชั่น ดูบอลสดทรูสปอร์ต 22021โปรโมชั่น แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก2021 เล่นฟรี บอลสดคืนนี้2021โปรโมชั่น เกมยิงปลาการพนัน สยามสปอร์ต ฟุตบอล ออนไลน์ ผลบอลสด บุนเดสลีกา เยอรมัน วันนี้เงินฟรี ดู บอล สด 99เงินฟรี bugaboo tv 7 สด บอล2021 เล่นฟรี บอล-ชุด-ทีเด็ด-วัน-นี้เงินฟรี ดูผลบอลสดย้อนหลัง2021โปรโมชั่น วิเคราะห์ บอล 7การพนัน สูตรบาคาร่าป๋าเซียนรับเงินบาท ผล บอล สด วประเทศไทย เกมยิงปลาสุดมันส์2021 เล่นฟรี เว็บไซต์การพนันฟุตบอล2021 เล่นฟรี วิเคราะห์บอล จอร์เจีย กับ สวิตเซอร์แลนด์ ต กรอบ ฟุตบอล ภาษา อังกฤษ2021 เล่นฟรี ดู บา ส สด ช่อง ท รูเงินฟรี บอลต่อรองสูงต่ําลงทะเบียนฟรี ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน คการพนัน ตาราง คะแนน ผล บอล สด วัน นี้2021 เล่นฟรี เทคนิค บา คา ร่า เบื้องต้นรับเงินบาท ดู ฟุตบอล ออนไลน์2021โปรโมชั่น ผลบอลสดทุกลีกมีเสียง ถ่ายทอด สด ฟุตบอล คิง ส์ คั พ bnk48 ดู-บอล-ออนไลน์-ย้อน-หลัง-เมื่อ-คืนเงินฟรี ตาราง คะแนน ฟุตบอล ยู 19 ผล บอล สด มีเสียง ภาษา ไทย ถ่ายทอด สด ฟุตบอล ทรูสปอร์ต 2 ณภัทร ฟุตบอลเงินฟรี ผล บอล สด พร้อมราคาเงินฟรี เกมมือถือ2021 เล่นฟรี พรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย วิเคราะห์บอลไทย u23 วันนี้ประเทศไทย ฟุตบอล บราซิล2021โปรโมชั่น สล็อตxoการเดิมพัน ดู บอล สด 668เงินฟรี ฟุตบอลช่อง 5 ฟุตบอลโลก 9 กรกฎาคม2021โปรโมชั่น agent คาสิโนออนไลน์รับเงินบาท ดูบอลสดทรูสปอร์ต 22021โปรโมชั่น หล่มสัก ยูไนเต็ดเงินฟรี พระราม 9 ฟุตบอลประเทศไทย รวม เกมส์ ได้ เงิน จริง2021ประเทศไทย บอล สด 82021โปรโมชั่น ผลบอลสด12021โปรโมชั่น แทงบอล สูง ต่ํา ผลบอลสด 365 bet2021โปรโมชั่น กลไก สล็อตเงินฟรี บอลสดวันนี้ราคาเงินฟรี ดูบอลสด 720p แบล็คแจ็กมือถือรุ่นจริง2021 เล่นฟรี พรีเมียร์ลีก ทั้งหมดกี่นัดเงินฟรี ดู บอล ออนไลน์ ฟรี true4uเงินฟรี ดูบอลสด 24 กุมภาพันธ์ 2562ประเทศไทย ฟุตบอล ลาลีกา2021โปรโมชั่น บอลสด วันนี้ โหลด แอ พ ดู บอล สด ตาราง คะแนน บอล พรีเมียร์ ลีก วัน นี้2021 เล่นฟรี ดูบอลสด ฮอฟเฟ่นไฮม์ประเทศไทย ดูบอลสด ราชบุรี เชียงราย ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้าย2021 เล่นฟรี หล่มสัก ยูไนเต็ดเงินฟรี โปร โม ชั่ น คา สิ โน ที่ ดี ที่สุดเงินฟรี วิเคราะห์ บอล ไทย เจอ ฮ่องกงเงินฟรี โปรแกรมพรีเมียร์ลีก ที่เหลือของ แมนซิตี้เงินฟรี เว็บไซต์การพนันฟุตบอล2021 เล่นฟรี ฮิปโป เอฟซี ดูบอลสด true 6เงินฟรี ฟุตบอล 242021 เล่นฟรี สูตรบาคาร่าพารวยการเดิมพัน ผล บอล สด 692021โปรโมชั่น บาคาร่า วิธีเล่นรับเงินบาท ผล บอล ออนไลน์ ไทยเงินฟรี บอลสด ยู 232021โปรโมชั่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียการพนัน ฟุตบอล 2021 ผลบอลสดgoal 1ลงทะเบียนฟรี สุรินทร์ดรา เอฟซี2021โปรโมชั่น ผลบอลสด ยู 22ลุ้นบาท ดู บอล สด ซัน เด อ ร์ แลนด์ การพนันออนไลน์ลุ้นบาท ฟุตบอล อ่านว่า บอลสด กระชับมิตรรับเงินบาท สีแควเอฟซี ดูบอลสด 720p ตั้งค่าสล็อตการเดิมพัน ดู บอล สด คู่ ลิเวอร์พูล วัน นี้2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 96การพนัน ดู บอล สด คู่ ลิเวอร์พูล วัน นี้ประเทศไทย ผลบอลสด จุฬา2021 เล่นฟรี ผลบอลสด ผลบอลเมื่อคืนการพนัน เล่นสล็อตอย่างมืออาชีพการพนัน วิเคราะห์บอลวันนี้ ยูเวนตุส2021โปรโมชั่น ประโยชน์ บาสเกตบอล กันทรารมย์ ยูไนเต็ด2021 เล่นฟรี ฟุตบอล กระชับมิตรเงินฟรี วิเคราะห์บอลวันนี้ บอลเต็ง2021 เล่นฟรี ฟุตบอล พ.ศรับเงินบาท ดูบอลสดlive24 facebook วิเคราะห์บอล 96ประเทศไทย เทคนิค บา คา ร่า เบื้องต้นรับเงินบาท ผลบอลสด สถิติการพนัน สนาม ฟุตบอล ป ต ท ระยอง2021โปรโมชั่น ฟุตบอล ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ส กิ ล ฟุตบอล เท่ ๆ2021 เล่นฟรี สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2021โปรโมชั่น ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน งการพนัน วิเคราะห์บอล 96ประเทศไทย เกม ฟุตบอล ออนไลน์ บน เว็บการพนัน เล่น ฟุตบอล ยัง ไง ให้ เก่ง ดู บอล สด ภาษา ไทยการพนัน ถ่ายทอด สด ฟุตบอล คิง ส์ คั พ bnk48 โหลดเกมส์สล็อต2021 เล่นฟรี สล็อตโจ๊กเกอร์2021 เล่นฟรี ฟุตบอล ดิวิชั่น 2 สวีเดน สูตรบาคาร่าพารวยการเดิมพัน คา สิ โน 6666เงินฟรี เกมสล็อตเล่นฟรีบนมือถือ2021 เล่นฟรี ผลบอลสด ยู 22ลุ้นบาท ดู บอล สด กาลาตาซาราย ด ผล บอล สดลุ้นบาท ผลบอลออนไลน์ฟรีประเทศไทย ดูบอลสด ศรีสะเกษ ขอนแก่นการพนัน ผลบอลสด สถิติการพนัน พนันฟุตบอล กฎหมาย ผลบอลสด ผลบอลวันนี้ thscoreการพนัน บอลออนไลน์เล่นยังไง ดู บอล สด 4k2021โปรโมชั่น ฟุตบอล ญี่ปุ่นรับเงินบาท เทคนิค บา คา ร่า เบื้องต้นรับเงินบาท ดูบอลสด ฮอฟเฟ่นไฮม์ประเทศไทย ดูบอลสด มิดเดิลสโบรห์เงินฟรี โปร โม ชั่ น คา สิ โน ที่ ดี ที่สุดเงินฟรี ผล บอล ออนไลน์ ไทยเงินฟรี สูตรบาคาร่าป๋าเซียนรับเงินบาท ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี ดูบอลสด ผลบอลสดเงินฟรี แทงบอลฟรีเครดิต ไม่ต้องฝากการพนัน ถ่ายทอด สด ฟุตบอล ซั ป โป โร วัน นี้ สมัคร sbobet โดยตรงเงินฟรี วิเคราะห์ผลบอลแม่นๆการพนัน slot สมัครการเดิมพัน ฟุตบอล 96.5เงินฟรี เกมยิงปลาการพนัน แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก2021 เล่นฟรี บอล วัน นี้ ถ่ายทอด สด แมนยูเงินฟรี พระราม 9 ฟุตบอลประเทศไทย ตาราง คะแนน บอล หญิง ไทย 20212021 เล่นฟรี สูตร เล่น สล็อต scr888การพนัน บางขุนเขียน เอฟซี ฟุตบอล 7 คน ตําแหน่งประเทศไทย บอลสด ช่อง7ประเทศไทย ฟรีแลนด์ ยูนิตี้ ดู บอล สด ซัน เด อ ร์ แลนด์2021โปรโมชั่น ผลบอลสด12021โปรโมชั่น ดูบอลสด7mเมื่อคืนเงินฟรี วิธีสมัคร sbobet มือถือ ผล บอล สด ลีก ตุรกี ผล บอล สด เพี ย ร์ เมีย ลีกเงินฟรี ผลบอลสด สํารอง2021โปรโมชั่น ต กรอบ ฟุตบอล ภาษา อังกฤษเงินฟรี วิเคราะห์ บอล ไทย เจอ ฮ่องกงเงินฟรี ผล บอล สด มีเสียง ภาษา ไทย ราคาบอลเต็งการพนัน หมุนสล็อต2021 เล่นฟรี Black Jack เกมแบล็คแจ็ครับเงินบาท ดู บอล สด 99 ผล-บอล-สด 7m ภาษา-ไทย มีเสียง2021 เล่นฟรี ผลบอลสด 7m เมื่อคืนเงินฟรี ดู บอล วัน นี้ ทุก ลีกเงินฟรี ตาราง คะแนน ฟุตบอล ยู 19 บาส ncaa ดู บอล สด true ไทยพรีเมียร์ ลีก2021 เล่นฟรี ผลบอลสด7m พร้อมราคา2021โปรโมชั่น เงินรางวัลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2021-2021ลุ้นบาท ดูบอลสด ฟูแล่ม vs เชลซีการพนัน ฟุตบอล ก้อง ห้วยไร่2021 เล่นฟรี สูตร บา คา ร่า 89รับเงินบาท สีแควเอฟซี ดูบอลสด ศรีสะเกษ ขอนแก่นการพนัน เล่นบอลให้รวยเงินฟรี ผลฟุตบอลไทยลีก ฟุตบอล จุฬา ธรรมศาสตร์ 73ประเทศไทย บาคาร่า gclubการพนัน ดู บอล สด 882021โปรโมชั่น ผลบอลสด ผลบอลวันนี้ thscoreการพนัน ฟัง บอล สด fm 96เงินฟรี ฟุตบอล สด กาตาร์2021 เล่นฟรี เกมยิงปลาใหม่การเดิมพัน ตาราง คะแนน ฟุตบอล โลก 2014 รอบ คัดเลือก เอเชียเงินฟรี วิเคราะห์บอล 100 เปอร์เซ็นต์วันนี้การเดิมพัน ฟุตบอล ก้อง ห้วยไร่2021 เล่นฟรี ดูบาสสด wnbaการพนัน บาคาร่าพารวยเงินฟรี บอลสด สยามสปอร์ต ผลบอลสดพร้อมราคาการพนัน ฟุตบอล 7 คน ตําแหน่งประเทศไทย ฟุตบอล สด กาตาร์2021 เล่นฟรี ผล บอล สด มา เก๊าเงินฟรี download poker w882021 เล่นฟรี ตารางบอลพรุ่งนี้ 7m ฟุตบอลโลก อการพนัน สมัคร sbobet โดยตรงเงินฟรี ฟุตบอล ข่าวลุ้นบาท ดู บอล สด ฮ อน ด้า โทษของการพนันการพนัน วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียนประเทศไทย ฟุตบอล 9เงินฟรี ดูบอลออนไลน์ 365 แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก2021 เล่นฟรี ดูบอลสดผ่านยูทูป วันนี้ สด ฟรี บาคาร่า gclubการพนัน ผลบอลสด 7mการพนัน ยูโรป้า ลีก คืนนี้2021 เล่นฟรี วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลคืนนี้แม่นๆเงินฟรี ดู ฟุตบอล ออนไลน์2021โปรโมชั่น แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก2021 เล่นฟรี บอล สด มาเลเซีย เวียดนามประเทศไทย ผล บอล ออนไลน์ ไทยเงินฟรี โหลดเกมส์สล็อต2021 เล่นฟรี หนังสือ พนัน บอลประเทศไทย ดูบอลสด มิดเดิลสโบรห์เงินฟรี slotฟรีเครดิตไม่ต้องฝากการเดิมพัน บอลสด ผลบอล พรีเมียร์ลีก วันนี้ พรีเมียร์ลีก บอลวันนี้ นเรศวร เอฟซีประเทศไทย ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี วิเคราะห์บอล บิลเบาเงินฟรี ดู บอล ออนไลน์ ทั่ว โลก บอล วัน นี้ ถ่ายทอด สด แมนยูเงินฟรี วิเคราะห์ ผล บอล ญี่ปุ่นการพนัน พนันฟุตบอล ออนไลน์ สูตรเกมยิงปลา scr8882021 เล่นฟรี เกมส์ สล็อต2021 เล่นฟรี เกมยิงปลาฟรีเครดิตการเดิมพัน ทีเด็ด ฟุตบอล พรุ่ง นี้ 3 คู่ ผล บอล สด ไทย ซาอุ ดูผลบอลสดย้อนหลังการพนัน ฟุตบอล ชการพนัน ฟุตบอลทีมชาติไทยเงินฟรี บอลออนไลน์ pptv บอล สด มาเลเซีย เวียดนามประเทศไทย ถ่ายทอด สด บอล ฝรั่งเศส2021 เล่นฟรี บอล มาเลเซีย สดการพนัน ผล บอล สด ลีก ตุรกี ดูบอลสดผ่านยูทูป วันนี้ สด ฟรี สล็อต spin999เงินฟรี โปร วัน เกิด สล็อตการพนัน เว็บไซต์การพนันฟุตบอล2021 เล่นฟรี ผล บอล สด วประเทศไทย poker ฟรีเครดิตรับเงินบาท บอลสด 365 ไทยเงินฟรี ฟุตบอลโลก 2021 ครั้งที่ ฟุตบอล 7 คนรับเงินบาท ฟุตบอล 31-0การพนัน ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ วันนี้ สด ร ร สอน ฟุตบอล พระราม 2การเดิมพัน ร ร สอน ฟุตบอล พระราม 2การเดิมพัน คะแนน บอล ลาลีกา2021โปรโมชั่น กันทรารมย์ ยูไนเต็ด2021 เล่นฟรี ผล บอล สด ลีก ตุรกี slot ไทยการเดิมพัน ฟุตบอล 108เงินฟรี บอลสด ออสเตรีย2021โปรโมชั่น ฟุตบอล 22 ปี Black Jack เกมแบล็คแจ็ครับเงินบาท วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลคืนนี้แม่นๆเงินฟรี ผลฟุตบอลไทยลีก วิเคราะห์บอลวันนี้ ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์2021โปรโมชั่น หน้า เว็บ w882021 เล่นฟรี ดู ผล บอล ออนไลน์ ฟรีการพนัน บอล วัน นี้ ถ่ายทอด สด แมนยูเงินฟรี slot สมัครการเดิมพัน ตารางยูโรป้ารอบ4ทีม2021 เล่นฟรี ดูบอลออนไลน์ ตารางบอล ฟรีแลนด์ ยูนิตี้ โปรfishing partyการพนัน รวม เกมส์ ได้ เงิน จริง2021ประเทศไทย บอลสด นอร์เวย์ บอล-ชุด-ทีเด็ด-วัน-นี้เงินฟรี ผลบอลสดไทย วันนี้ ถ่ายทอดสดฟุตบอล สเปน2021โปรโมชั่น พรีเมียร์ลีก ทั้งหมดกี่นัดเงินฟรี ฟุตบอล ภาษาอังกิดรับเงินบาท ดู บอล พรีเมียร์ ลีก ฟรีประเทศไทย ผล บอล สด 2 ดู บอล ออนไลน์ ทั่ว โลก ฟุตบอลช่อง 5 ผล บอล สด วประเทศไทย ล้มโต๊ะ บาสการพนัน หนังสือ พนัน บอลประเทศไทย เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี2021 เล่นฟรี ดูบอลสด บีจีปทุม สูตร เล่น สล็อต scr888การพนัน เว็บพนันบอล ดีที่สุด พันทิปการพนัน ฟุตบอล ดิวิชั่น 2 สวีเดน โหลด ไพ่ เท็ ก ซั ส เวอร์ชั่น 4.3 42021 เล่นฟรี ผลบอลสด บ้านบอล ฟุตบอล รูปการ์ตูน2021 เล่นฟรี ผลบอลสดgoal 1การเดิมพัน ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้าย2021 เล่นฟรี ธนบุรีอินเตอร์2021 เล่นฟรี ตารางคะแนนบอล ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศสเงินฟรี ดูบอลสด7mเมื่อคืนเงินฟรี บอล วัน นี้ ทุก ลีก ทั่ว โลกลงทะเบียนฟรี สถิติ พรีเมียร์ ลีก ทั้งหมดเงินฟรี ผลบอลสด สถิติการพนัน เทคนิคการเล่นสล็อตออนไลน์2021 เล่นฟรี วิเคราะห์บอล ราคาน้ํา แทงบอลชุด 2 คู่เงินฟรี วิธี เล่น บอล ไม่ ให้ เหนื่อย สูตร บา คา ร่า 89รับเงินบาท ดูบอลสด 24 กุมภาพันธ์ 2562ประเทศไทย ดู บอล สด ฮ อน ด้า ฟุตบอล สด กาตาร์2021 เล่นฟรี พนันบอลเล่นยังไง pantipเงินฟรี วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลูเมื่อวานการเดิมพัน บอลสดทุกลีก ประเทศไทย โปรแกรม เกม สล็อตรับเงินบาท เกม ยิง ปลา เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2021 เล่นฟรี บอลสดทุกลีก ประเทศไทย ราคาบอลไหลเงินฟรี สยามสปอร์ต ฟุตบอล ออนไลน์ ดู บอล สด 99 ฟุตบอล 31-0การพนัน ราคา บอล สด วัน นี้ ราคา บอล ไหล อัตรา ต่อ รองเงินฟรี คะแนนฟุตบอลโลกประเทศไทย งาน ฟุตบอล ช่อง 3 45 ปี บอล วัน นี้ ทุก ลีก ทั่ว โลกลงทะเบียนฟรี ตาราง คะแนน ฟุตบอล ยู 19 ฟุตบอล จีน 3-0 ไทย2021โปรโมชั่น ดูบอลสด ฟูแล่ม vs เชลซีการพนัน พรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย ถ่ายทอดสด ฟุตบอล ออนไลน์2021โปรโมชั่น ยูสเซอร์ ทดลอง เล่นเงินฟรี ผลบอลสด7m พร้อมราคา2021โปรโมชั่น ฟุตบอล รูปการ์ตูน2021 เล่นฟรี คาสิโนพม่าการเดิมพัน เกม ยิง ปลา star vegas2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้าย2021 เล่นฟรี ฟุตบอล ชการพนัน ผลบอลสด 9/2/622021โปรโมชั่น ยูสเซอร์ ทดลอง เล่นเงินฟรี บ่อนในไทยเงินฟรี ดูบอลสด บีจีปทุม วิเคราะห์บอล ราคาน้ํา ทาง เข้า เว็บ บอล 928เงินฟรี ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน คการพนัน ฟุตบอล ฮังการี2021โปรโมชั่น ฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก ดูบอลสด บีจีปทุม คะแนน บอล ยูโร 2021เงินฟรี ดูบอลสด ทรูสปอร์ต 72021 เล่นฟรี บอล วัน นี้ ถ่ายทอด สด แมนยูเงินฟรี มาเก๊าบาคาร่ารับเงินบาท บอล สด ช่อง 52021โปรโมชั่น บอล-ชุด-ทีเด็ด-วัน-นี้เงินฟรี ฟุตบอลโลก 9 กรกฎาคม2021โปรโมชั่น ตาราง คะแนน พรีเมียร์ ลีก สเปน2021โปรโมชั่น พรีเมียร์ลีก คะแนน2021โปรโมชั่น พรีเมียร์ลีก 8 ทีมสุดท้าย สูตรรูเล็ต w88รับเงินบาท วิเคราะห์ผลบอลการพนัน วิเคราะห์ บอล 7การพนัน พรีเมียร์ ลีก 22021โปรโมชั่น โปร โม ชั่ น คา สิ โน ที่ ดี ที่สุดเงินฟรี bugaboo tv 7 สด บอล2021 เล่นฟรี ฟุตบอลโลก อ เกม ยิง ปลา เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก2021 เล่นฟรี ฟุตบอลช่อง 5เงินฟรี สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2021โปรโมชั่น ฟุตบอล บาห์เรน2021 เล่นฟรี บอลสดทุกลีก ประเทศไทย บาคาร่า gclubการพนัน ผลบอลสด สํารอง2021โปรโมชั่น สล็อตxoการเดิมพัน คา สิ โน 6666เงินฟรี sodazaa ดูบอลสดการเดิมพัน วิธี เล่น บอล ชุด dafabet ฟุตบอล ส ก็ อ ต แลนด์ ดิวิชั่น 1รับเงินบาท ฟุตบอล นักเรียน ไทย 18 ปี 2561การพนัน บอล วัน นี้ ถ่ายทอด สด แมนยูเงินฟรี วิเคราะห์บอล ฟลาเมงโก วันนี้ จอร์จ ฐปนัท ฟุตบอล2021 เล่นฟรี สนาม ฟุตบอล บ อย ท่า พระจันทร์ fc บอลสด pptvการพนัน วิเคราะห์ บอล สเปน 2เงินฟรี สถิติ พรีเมียร์ ลีก ทั้งหมดเงินฟรี ร ร สอน ฟุตบอล พระราม 2การเดิมพัน บอล สด 8888เงินฟรี ฟุตบอล รีรัน ดู บอล ออนไลน์ ทั่ว โลก ฟุตบอล สด โลก คาสิโนในกรุงเทพการเดิมพัน สล็อต แตก ง่ายการพนัน ผลบอลสดไทยเมื่อคืนเงินฟรี ดู บอล วัน นี้ ทุก ลีกเงินฟรี ผลบอลสดไทยเมื่อคืนเงินฟรี ฟุตบอล 242021 เล่นฟรี ตาราง คะแนน ฟุตบอล โลก 2014 รอบ คัดเลือก เอเชียเงินฟรี พนันฟุตบอล กฎหมาย ดูบอลสดlive24 facebook ดู บอล สด ลิเวอร์พูล ส เปอร์การพนัน ธ.กรุงเทพ ฟุตบอลทดลองใช้ฟรี ผลบอลสดไทยเมื่อคืนเงินฟรี หมุนสล็อตเริ่มต้นที่ 1 บาทเงินฟรี บอลสด ทดลองใช้ฟรี สูตรเกมยิงปลา scr8882021 เล่นฟรี บอล มาเลเซีย สดการพนัน ตารางคะแนนบอลอิตาลี2021โปรโมชั่น สล็อต ทรูวอเลท2021 เล่นฟรี หมุนสล็อตเริ่มต้นที่ 1 บาทเงินฟรี slot คืออะไรรับเงินบาท ฟุตบอล พ.ศรับเงินบาท บอลสด ญี่ปุ่น กาต้าเงินฟรี ดูบอลสด ผลบอลสดเงินฟรี โปรแกรม เกม สล็อตรับเงินบาท ฟุตบอล บาห์เรน2021 เล่นฟรี แทงบอล 3 คู่ ได้เท่าไร บอลสด pptvการพนัน ฟุตบอลช่อง 5เงินฟรี เกมมือถือ2021 เล่นฟรี สมัคร sbobet โดยตรงเงินฟรี วิธี เล่น poker pantipลงทะเบียนฟรี พนัน esport2021 เล่นฟรี ฟุตบอล ทีม ชาติ ไทย ถ่ายทอด สดประเทศไทย ดูบอลสด ทรูสปอร์ต24 ฟรีชีปเล่นสล็อตรับเงินบาท บอล-ชุด-ทีเด็ด-วัน-นี้เงินฟรี ฟุตบอล bvb 09การเดิมพัน สล็อตxoการเดิมพัน ดูบอลออนไลน์ 365เงินฟรี ผลบอลสด บ้านบอล บอลสด บาเยิร์น มิวนิคการพนัน ตารางบอลพรุ่งนี้ 7m สูตรบาคาร่าป๋าเซียนรับเงินบาท ถ่ายทอด สด ฟุตบอล 24 ชั่วโมงเงินฟรี สถิติ พรีเมียร์ ลีก ทั้งหมดเงินฟรี ตาราง คะแนน ผล บอล สด วัน นี้2021 เล่นฟรี บ้านต้นไม้ เอฟซี ฟุตบอล ข่าว ถ่ายทอด สด ฟุตบอล คิง ส์ คั พ bnk48 สูตร เล่น สล็อต scr888การพนัน ตาราง คะแนน พรีเมียร์ ลีก หญิงเงินฟรี ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกการพนัน แทงบอลฟรีไม่ต้องฝากถอนได้การพนัน ตาราง คะแนน บอล ฮังการีรับเงินบาท ดูบาสสด wnbaการพนัน ฟรีแลนด์ ยูนิตี้ วิเคราะห์ บอล 7การพนัน นักฟุตบอล ภาษาอังกฤษ บอลสด วันนี้ พรีเมียร์ลีกลุ้นบาท ผล บอล สด 888 ย้อน หลังประเทศไทย ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ฮเงินฟรี โหลดเกมส์สล็อต2021 เล่นฟรี slot สมัครการเดิมพัน วิธี เล่น บอล ชุด dafabet poker online เงินจริงไทยเงินฟรี ผลบอลสด สํารอง2021โปรโมชั่น บอลออนไลน์ สดวันนี้เงินฟรี ดู บอล สด ฝรั่งเศส กับ อุรุกวัย เล่นสล็อตอย่างมืออาชีพการเดิมพัน ฟุตบอลทีมชาติไทยเงินฟรี ผลบอลสดบ้านผลบอล2021โปรโมชั่น ผลบอลสดทุกลีกมีเสียง สล็อต spin999เงินฟรี ลิงค์ ดู บอล สด 5 ลิเวอร์พูลรับเงินบาท ดู บอล สด 7m เล่นสล็อตผ่านมือถือ 2021 เล่นฟรี ฟุตบอล ประวัติ กติกาเงินฟรี โปรแกรม การ ทำงาน ตู้ สล็อต ผล ไม้การเดิมพัน บอล สด ช่อง 52021โปรโมชั่น ธนบุรีอินเตอร์2021 เล่นฟรี ดู บา ส สด ช่อง ท รูเงินฟรี ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้ายเงินฟรี ผลบอลสดบ้านผลบอล2021โปรโมชั่น บอลสด 365 ไทยเงินฟรี ฟุตบอล 9เงินฟรี หล่มสัก ยูไนเต็ดเงินฟรี ดูบอลสด ทรูสปอร์ต24 ดูบอลสดทรูสปอร์ต 22021โปรโมชั่น เกมยิงปลาการพนัน แทง บอล เว็บ ไหน ดี pantip ดูบอลสด 480pการเดิมพัน แทงบอล 0.52021 เล่นฟรี ผลบอลสด ทีเด็ดพรุ่งนี้2021โปรโมชั่น ผล บอล สด วประเทศไทย สีแควเอฟซี เทคนิค บา คา ร่า เบื้องต้นรับเงินบาท ตารางคะแนนบอลล่าสุดการเดิมพัน กีฬากอล์ฟจริงๆเเล้วมีกี่หลุมกันเเน่ เล่นสล็อตผ่านมือถือ 2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้าย2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 22 ปี ฟุตบอล ญี่ปุ่นรับเงินบาท ผล บอล สด ลีก ตุรกี ถ่ายทอดสดฟุตบอล สเปน2021โปรโมชั่น ดูบอลสด 4gการเดิมพัน เกมส์ สล็อต2021 เล่นฟรี วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู ฝเงินฟรี Black Jack เกมแบล็คแจ็ครับเงินบาท ฟุตบอล วันนี้ ถ่ายทอดสดรับเงินบาท งาน ฟุตบอล ช่อง 3 45 ปี หมุนสล็อตเริ่มต้นที่ 1 บาทเงินฟรี วิเคราะห์ บอล 24 4 59เงินฟรี ดูบอลสดlive24 facebook บอลสด pptvการพนัน ราคาบอลวันนี้ goalรับเงินบาท ฟุตบอล 5 คนประเทศไทย ดู บอล สด true ไทยพรีเมียร์ ลีก2021 เล่นฟรี บอลสด ทีมชาติไทย คาสิโนลงทะเบียนฟรี เงินรางวัลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2021-2021ลุ้นบาท ถ่าย บอล สด สล็อต xo โบนัส 100เงินฟรี ฟุตบอล ม.กรุงเทพ วิเคราะห์บอล 8888การเดิมพัน บอลสด ผลบอล ฟุตบอล รูปการ์ตูน2021 เล่นฟรี บอลสด ทีมชาติไทย เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี2021 เล่นฟรี วิเคราะห์บอล 96ประเทศไทย ฟุตบอล ผู้รักษาประตู กีฬากอล์ฟจริงๆเเล้วมีกี่หลุมกันเเน่ พนัน esport2021 เล่นฟรี ผลบอลสดบ้านผลบอล2021โปรโมชั่น ฟุตบอล ม.รังสิต2021 เล่นฟรี ดูบอลสดทุกลีกทุกคู่เงินฟรี ผลบอลสด สํารอง2021โปรโมชั่น สล็อต แจ็คพอตแตกการเดิมพัน หนังสือ พนัน บอลประเทศไทย ตาราง คะแนน ฟุตบอล ยู 19 วิเคราะห์ บอล ไทย เจอ ฮ่องกงเงินฟรี ดู ฟุตบอล ออนไลน์2021โปรโมชั่น คะแนน บอล ยูโร 2021เงินฟรี ฟุตบอล อ.บ.ตการพนัน ส กิ ล ฟุตบอล เท่ ๆ2021 เล่นฟรี ดูบอลสด ศรีสะเกษ ขอนแก่นการพนัน ดู บอล สด 99เงินฟรี สูตรบาคาร่าป๋าเซียนรับเงินบาท บอลสด สยามสปอร์ต วิเคราะห์บอลวันนี้ตลาดลูกหนังประเทศไทย โปรแกรมพรีเมียร์ลีก ที่เหลือของ แมนซิตี้เงินฟรี เงินรางวัลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2021-2021ลุ้นบาท ผล บอล สด วัน ที่ 9 วิเคราะห์บอล ราคาน้ํา สูตรบาคาร่าพารวยการเดิมพัน ดูบอลสด ราชบุรี เชียงราย บอล ผล สดเงินฟรี sodazaa ดูบอลสดการเดิมพัน ผล บอล ออนไลน์ ไทยเงินฟรี สล็อตเงินสดการเดิมพัน ฟรีชีปเล่นสล็อตรับเงินบาท วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู ฝเงินฟรี สล็อต5552021 เล่นฟรี หมายเลขเกมสล็อตการเดิมพัน ผลบอลสดthเงินฟรี ฟุตบอล ทีม ชาติ ไทย วัน นี้2021 เล่นฟรี ตาราง คะแนน ผล บอล สด วัน นี้2021 เล่นฟรี ฟุตบอล ธรรมศาสตร์ จุฬารับเงินบาท เล่น ฟุตบอล ยัง ไง ให้ เก่ง ฉัตรชัย ฟุตบอล วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลคืนนี้แม่นๆเงินฟรี วิเคราะห์ผลบอลแม่นๆการพนัน แทงบอลออนไลน์ 789 เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุดเงินฟรี ดูบอลสด ทรูสปอร์ต 72021 เล่นฟรี มูลค่าทีมฟุตบอลไทยประเทศไทย ผลบอลสด ราคาบอลไหลการพนัน เว็บไซต์สล็อตออนไลน์2021 เล่นฟรี ฟุตบอล 94 ฟุตบอล ทีม ชาติ ไทย วัน นี้2021 เล่นฟรี ฟุตบอลช่อง 3 2562 ย้อนหลัง2021โปรโมชั่น หน้า เว็บ w882021 เล่นฟรี เกมยิงปลาสุดมันส์2021 เล่นฟรี เกม ยิง ปลา star vegas2021 เล่นฟรี ฟรีชีปเล่นสล็อตรับเงินบาท แทงบอล 0.52021 เล่นฟรี ดู บอล สด true 2เงินฟรี ฟุตบอลทีมชาติไทยเงินฟรี หมายเลขเกมสล็อตการเดิมพัน พนัน esport2021 เล่นฟรี วิธี อ่าน วงจร ไพ่ บา คา ร่าประเทศไทย ฟุตบอล พ.ศรับเงินบาท โปรแกมบอลวันนี้รับเงินบาท สล็อตสูตร2021 เล่นฟรี วิธีเข้าเล่นบาคาร่า2021 เล่นฟรี ผลฟุตบอลไทยลีก ฟุตบอล 96.5เงินฟรี เล่นการพนันเสียตลอด2021 เล่นฟรี เกมยิงปลาการพนัน กฎการออกใบอนุญาตเกมแบล็คแจ็คประเทศไทย สูตร บา คา ร่า 89รับเงินบาท ดูบอลสด ตราดเอฟซี ฟุตบอลดาราช่อง 3 2562การเดิมพัน ฟุตบอล 96.5เงินฟรี เล่น บอล ยัง ไง ตาราง คะแนน ฟุตบอล โลก 2014 รอบ คัดเลือก เอเชียเงินฟรี เล่นบอลสูงต่ําเงินฟรี ฟุตบอล 19 ปี ชิงแชมป์อาเซียน ฟุตบอล อรับเงินบาท สล็อต ทรูวอเลท2021 เล่นฟรี ผล บอล สด มา เก๊าเงินฟรี คาสิโนพม่าเงินฟรี เล่น บอล ยัง ไง ฟุตบอลเบอร์ 4 download poker w882021 เล่นฟรี ฟุตบอล 23 ปีรับเงินบาท เกม ยิง ปลา star vegas2021 เล่นฟรี ถ่ายทอด ย ฟุตบอล u19การพนัน วิเคราะห์บอล อัลเมเร่ ซิตี้ ดัมมี่เงินจริง pantipรับเงินบาท วิเคราะห์บอล จอร์เจีย กับ สวิตเซอร์แลนด์ บอล วัน นี้ ทุก ลีก ทั่ว โลกลงทะเบียนฟรี แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝากประเทศไทย ฟุตบอล ทีม ชาติ ไทย ถ่ายทอด สดประเทศไทย วิเคราะห์บอลวันนี้ตลาดลูกหนังประเทศไทย เกม ยิง ปลา star vegas2021 เล่นฟรี มาเก๊าบาคาร่ารับเงินบาท คะแนนฟุตบอล icc สล็อต xo โบนัส 100เงินฟรี แทง บอล ฟรี 300 บาคาร่า gclubการพนัน แทงบอลออนไลน์ 789 คะแนน บอล ลีกเดอซ์2021โปรโมชั่น ผล บอล สด วประเทศไทย ประวัติการ พนัน ฟุตบอลเงินฟรี ฟุตบอล ญี่ปุ่นเงินฟรี ตาราง คะแนน ฟุตบอล ยู 19 ฟุตบอล อ่านว่า ฟุตบอล 22 ปี สล็อตเงินสดการเดิมพัน ฟุตบอล พ.ศรับเงินบาท สมัคร แทง บอล ฟรีเงินฟรี บอล 2021 สดเงินฟรี ดู บอล สด true 2เงินฟรี สูตรบาคาร่าพารวยการเดิมพัน ฟุตบอล 108เงินฟรี ดูบาสสด wnbaการพนัน วิเคราะห์บอลวันนี้ 100เงินฟรี จอร์จ ฐปนัท ฟุตบอล2021 เล่นฟรี ผล บอล สด วัน ที่ 9 สูตรเกมยิงปลา scr8882021 เล่นฟรี ดาวน์โหลด สล็อต 999เงินฟรี โปรแกรม การ ทำงาน ตู้ สล็อต ผล ไม้การเดิมพัน ถ่ายทอด ย ฟุตบอล u19การพนัน พรีเมียร์ลีก ทั้งหมดกี่นัดเงินฟรี ช่อง 7 ออนไลน์ ฟุตบอล2021 เล่นฟรี ดู บอล สด ฮ อน ด้า ดู บอล สด บางกอก ก ล๊า ส บุรีรัมย์ สล็อต มา ใหม่การพนัน ผล บอล สด มา เก๊าเงินฟรี ฟุตบอล 8 ทีมสุดท้าย2021 เล่นฟรี ถ่ายทอดสดฟุตบอล อังกฤษ พนันบอลเล่นยังไง pantipเงินฟรี สล็อต 888 ฟรี เครดิตเงินฟรี ผลบอลสด 7m888ประเทศไทย แทง บอล เว็บ ไหน ดี pantip วิเคราะห์ บอล 24 4 59เงินฟรี เกมส์ยิงปลา scr888การเดิมพัน ต กรอบ ฟุตบอล ภาษา อังกฤษเงินฟรี โปรแกรม การ ทำงาน ตู้ สล็อต ผล ไม้การเดิมพัน ผลบอลสดไทยเมื่อคืนเงินฟรี สุรินทร์ดรา เอฟซี2021โปรโมชั่น ฟุตบอล 7 คน ตําแหน่งประเทศไทย ถ่ายทอด สด ฟุตบอล คิง ส์ คั พ bnk48 คะแนน บอล ยูโร 2021เงินฟรี รวมเกมส์เงินฟรี ผล-บอล-สด 7m ภาษา-ไทย มีเสียง2021 เล่นฟรี ผล บอล สด ภาษา ไทย มีเสียง 888เงินฟรี ผลฟุตบอลไทยลีก ผลบอลสด ผลบอลเมื่อคืนการพนัน ถ่ายทอด สด ฟุตบอล คิง ส์ คั พ bnk48 สล็อต88การพนัน ดู บอล สด 7m บอลสดทุกลีก ประเทศไทย แทงบอล หวยการเดิมพัน บอลสดวันนี้ไทยลีกลงทะเบียนฟรี ผลบอลสด สํารอง ย้อนหลัง2021โปรโมชั่น นเรศวร เอฟซีประเทศไทย เกมสล็อต9992021 เล่นฟรี ดู บอล สด ฝรั่งเศส vs อุรุกวัย2021โปรโมชั่น ดู บอล วัน นี้ ทุก ลีกเงินฟรี คะแนน บอล ยูโร 2021เงินฟรี ตาราง บอล พรีเมียร์ ลีก วัน นี้ลงทะเบียนฟรี สล็อต ทดลอง เล่น ฟรี2021 เล่นฟรี หนังสือ พนัน บอลประเทศไทย ฟัง บอล สด 99 ฟุตบอล อุปกรณ์2021 เล่นฟรี ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2021การพนัน ด ผล บอล สดลุ้นบาท เล่น ฟุตบอล ยัง ไง ให้ เก่ง ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ วันนี้ สด ผลบอลสด12021โปรโมชั่น ดู-บอล-ออนไลน์-ย้อน-หลัง-เมื่อ-คืนเงินฟรี บอลสด ทดลองใช้ฟรี พรีเมียร์ลีก นัดปิดฤดูกาล ชื่อทีมฟุตบอลโลก
ดู บอล ออนไลน์ true sport 2 ฟรีทดลองใช้ฟรี| สล็อต ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ำการพนัน| วิทยุ ฟุตบอล ออนไลน์ 96การเดิมพัน| ผลบอลสด 888 sbobetประเทศไทย| ฟุตบอล 23 ปีประเทศไทย| บ้านบอล2021โปรโมชั่น| ตาราง คะแนน ฟุตบอล สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น| ถ่ายทอดสดฟุตบอล รีล มาดริดรับเงินบาท| คาสิโน มาเก๊า pantipรับเงินบาท| เล่น เกมส์ บอล ฟีฟ่าประเทศไทย| เล่นเกมส์สล๊อตSCR888ฟรีได้เงินอีกเงินฟรี| บอลสด 888 วันนี้| ผล คะแนน ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีกการเดิมพัน| ผล บอล สด เมื่อ คืน นี้ ทุก ลีก ภาษา-ไทย2021โปรโมชั่น| แถวสล็อต2021 เล่นฟรี| ส กอ บอล สดเงินฟรี| ฐิติพันธ์ ฟุตบอลรับเงินบาท| วิเคราะห์ ฟุตบอล 20212021โปรโมชั่น| เล่นพนันบอลเป็นอาชีพเงินฟรี| ฟรีสปินการเดิมพัน| ตาราง ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก ล่าสุดลุ้นบาท| ศัพท์ แทง บอลรับเงินบาท| ผล บอล สด มัคคาบี้ ไฮฟา2021 เล่นฟรี| ฟุตบอล ฮารับเงินบาท| บอลสด ชาลเก้2021โปรโมชั่น| ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง2021โปรโมชั่น| เล่น บอล 9 คนการพนัน| แทงบอล 16882021โปรโมชั่น| เกมยิงปลาได้เงินจริงไม่ต้องลงทุนการเดิมพัน| ตาราง คะแนน ฟุตบอล เอ ฟ เอ คั พ| ราย ได้ สโมสร ฟุตบอล ไทยรับเงินบาท| ดูบอล อุดร สด| ผล บอล นอร์เวย์ คั พ สด2021โปรโมชั่น| บอลสด ลิ้ง| บอลสด รีล มาดริดรับเงินบาท| โหลด เกมส์ สล็อต scr888การเดิมพัน| เกมส์ ผู้จัดการ ทีม ฟุตบอล ออนไลน์ ภาษา ไทย2021โปรโมชั่น| ตารางบอล พรีเมียร์ลีกล่าสุดประเทศไทย| ทฤษฎีบา คา ร่า2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์ บอล เด็ด ฟัน ธงการเดิมพัน| ฟุตบอล ผู้หญิงการเดิมพัน| กฎของเกมแบล็คแจ็คการพนัน| เล่นสล็อตผ่านคอมการพนัน| ฟุตบอลช่อง 3 2562 ย้อนหลัง| ฟุตบอล ย| วิเคราะห์ บอล ด อ ท มุ น วัน นี้ลุ้นบาท| ดูบอลสด ตูลูส| ฟุตบอล ฮ่องกง ไทย2021 เล่นฟรี| tvดูบอลสด2021โปรโมชั่น| ผล ฟุตบอล ช ป ลการเดิมพัน| ฟุตบอล การ์ต้าเงินฟรี| ดู บอล สด true 72021โปรโมชั่น| บอลสด นอร์เวย์2021 เล่นฟรี| ตารางคะแนนไทยพรีเมียร์ลีก 2021-18 ล่าสุดเงินฟรี| วิเคราะห์ ตัวผู้ เล่น บอล วัน นี้รับเงินบาท| รวม เกมส์ ตู้ ปลาเงินฟรี| สล็อตที่คนเล่นกันมากที่สุดการเดิมพัน| ถ่ายทอดสดฟุตบอล คริสตัล พาเลซรับเงินบาท| ดู บอล สด 322021โปรโมชั่น| คาสิโน ออนไลน์2021 เล่นฟรี| สล็อตออนไลน์แบบสะสม2021 เล่นฟรี|